Situació de El Xop

Escoles                                 Activitats curs 2014 - 2015

Àmbits

-Educació ambiental i en el medi natural:

Micromón natural
Supervivència
Els animals de la torre
L’Hort ecològic i els seus habitants
La ruta del panís
La confitura
L'horta de Lleida
La vida al bosc
Els fruits de la tardor

-Educació en valors i educació en els esports :

Multiaventura Cooperativa
La prehistòria

-Coneixement del patrimoni històric i la cultura:

Cultura Catalana

Festes populars

-Tecnologies de la informació i la comunicació:

Tallers audiovisuals

-Educació en les arts escèniques, la música i la literatura:

-El Circ