Situació de El Xop

Voluntaris: Woofers a "El Xop"
Woof (World-Wide Opportunities on Organic Farms) neix l'any 1971 al Regne Unit quan Sue Coppard de Londres i secretària de professió, va organitzar “caps de setmana, treball en granges orgàniques·”. La finalitat d'aquesta iniciativa era la de donar l'oportunitat d'experimentar el cultiu ecològic ,durant un cap de setmana, a les persones interessades i que vivien a la ciutat.


La primera autocaravana solar d'uns voluntaris
alemanys, la família de l'Agnes.

La nostra Associació forma part de Woof des de finals de l'any 2000.


Els voluntaris que són viatgers amb ganes de conèixer els països des de dins i aportant el 
seu fer ecologista.